45 развиващи игри за деца – част III

girl-painting_79535413

Ето последните 15 развиващи игри, с които можете, Вие и Вашето дете, да се забавлявате.

1. „Да натоварим влака!“
Родителят казва на детето: „Хайде да натоварим влака! В първия вагон ще сложим само дървени неща.“ Детето и родителят започват да изреждат названия на предмети, изработени от дърво. След това се товарят втория, третия и т.н. вагон, като се уточнява с какви предмети ще бъдат пълни – стъклени, с определен цвят, започващи с определена буква и др.

2. „Аз виждам“
Родителят започва да описва предмет, намиращ се в полезрението на детето. Детето трябва да отгатне за кой предмет става въпрос.

3. „Познай загадката!“
Това е по-сложен вариант на предходната игра. Родителят измисля добре познат на детето предмет и казва няколко факта за него. Например е измислена думата „морков“. Родителят може да каже: „Това е зеленчук. Той расте под земята, ядат го и хората, и зайците.“ Ако детето не успее да се досети, възрастният продължава с описанието.

4. „Свържи по смисъл“
Родителят предлага на детето да измисли дума по аналогия с предложения му пример – „Корабът плува, а самолетът…“, „летец – самолет, капитан – …“, „кон – копито, мечка – …“ За да е разнообразна играта, е необходимо да се измислят непрестанно нови аналогии.

5. „Как се получи?“
Родителят пита детето как се е получила къщата (построили са я), как се е получила супата (сварили са я), как се е получила роклята (ушили са я) и т.н.

6. „Кажи обратната дума“
Родителят казва: „Голям, а обратната дума е…“ Детето отговаря: „малък“. С тази игра можете да помогнете на детето да овладее основни двойки антоними – висок-нисък, дълъг-къс, широк-тесен, добър-лош, лек-тежък, мек-твърд, мокър-сух и др.

7. „Какво ще стане, ако…?“
Родителят задава на детето въпрос от типа: „Какви ще станат обувките ти, ако стъпиш в калта?“ (мръсни, кални), „Каква ще стане супата, ако й сложиш захар?“ (сладка), „Какви ще станат дрехите, ако ги изпереш?“ (чисти) и др.

8. „Кажи частите, кажи цялото“
Първият, по-лесен вариант на играта е родителят да назове определен предмет, а детето да изрежда частите му. Когато детето запомни частите на няколко предмета, може да се играе обратно – родителят изрежда различни части (ствол, клони, листа, корени, корона), а детето да назове предмета (дърво).

9. „Четвъртият излишен“
Това е една от най-популярните игри за развитие на мисленето. Родителят изрежда четири думи, една от които се различава от останалите по определен признак (домат, краставица, диня, чушка). Детето трябва да каже коя е излишната дума и да обясни защо е излишна.

10. „По какво си приличат?“
В тази игра родителят изрежда 3-4 предмета, а детето трябва да намери какво е общото между тях. Например, хеликоптер, пеперуда, гълъб (всички летят), салам, торта, ябълка (всички се ядат), делфин, кораб, риба (всички плуват) и др.

11. „Кой прави така?“
Играта по своя замисъл е противоположна на предходната. Родителят пита: „Кой умее да скача? (да лети, да плува, да пълзи)“ Детето, с помощта на възрастния, изрежда: „Жабата, топката, кенгуруто.“ Други възможни въпроси са: „Кой свети? Кой расте? Кой бръмчи?“

12. „Измисли следващата дума“
Родителят казва дума, детето определя кой е последният й звук и трябва да измисли дума, която да започва с него.

13. „Хранителни вериги“
Родителят, заедно с детето, се опитват да построят колкото се може по-дълга хранителна верига. Например, ако първият елемент е „жито“, родителят пита: „Кой яде жито?“ Детето отговаря: „Мишката.“ Родителят продължава: „А кой яде мишката?“ и т.н.

14. „Кое ще се събере?“
Родителят предлага на детето да измисли предмети, които могат да се съберат в кибритена кутия (в буркан, в купа и др.).
15. „Познай какво е това?“

Родителят слага няколко познати на детето предмета в платнена торбичка. Детето трябва да бръкне с ръка в нея, но няма право да гледа. То трябва чрез опипване да познае кой предмет държи, да го назове и чак след това да го извади.

Автор: магистър логопед София Вълнеева

Вашият коментар

Вашият e-mail няма да бъде публикуван или споделян.

Позволени HTML тагове: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>