45 развиващи игри за деца – част II

parents1

Ето ги следващите  15 развиващи игри:

  1. Много-много“

Родителят пита как се наричат „много-много крави“, детето отговаря. Ако то не знае, родителят дава отговора. Например: много крави – стадо, много птици – ято, много цветя – букет, много капки вода – река (море) и т.н.

           2.  „Един от семейството“

Родителят назовава дадена категория, например „зеленчуци“. Детето трябва да си спомни и изговори названието на който и да е зеленчук. Други категории, които могат да се ползват, са плодове, мебели, дрехи, превозни средства, играчки, цветове и др.

  1. „Пляс!“

Родителят изрежда названията на различни предмети, а детето трябва да плесне с ръце, когато чуе предмет, отговарящ на предварително уговорено условие – нещо червено, нещо, което се яде, нещо, което лети, нещо, което пълзи и т.н.

         4. „Лети – не лети!“

Родителят изрежда: „Лястовицата полетя, врабчето полетя, катерицата…“. Ако чуе название на летящ предмет, детето трябва да вдигне встрани ръцете си, имитирайки криле. Ако детето се обърка и вдигне ръце за нещо, което не лети, родителят може да му подскаже по забавен начин, изговаряйки: „Катерицата полетя и падна“.

          5. „Нова дума“

Родителят предлага на детето да измисли нова дума и да обясни какво означава. Ако детето се затруднява, му предложете да измисли название на ново животно, нов вид храна и др.

          6. „Отново грешка!“

Тази игра изисква  бързи реакции и добро въображение.  Родителят разказва на детето история, съзнателно допускайки грешка: „През лятото отидох да се разходя в гората. Беше много топло, грееше силно слънце. Вървях, събирах гъби и изведнъж заваля сняг.“ Детето трябва да прекъсне възрастния и да поправи грешката, която е допуснал.

  1. „Как се почувства мечето?“

Родителят описва различни ситуации, които са се случили с мечето. Детето трябва да предположи как се е почувствало мечето, когато са му взели всичките бонбони, когато са го похвалили, че е подредило стаята си, когато са му прочели смешна история, когато е паднало и се е ударило, когато се е скарало с приятеля си и т.н. Използвайте близки до детето сюжети, а още по-добре, ако са се случили с него самото. Когато детето усвои играта, можете да обсъдите чувствата  и на другите участници в тези истории.

          8. „Учим се да различаваме формите“

Разходете се из дома си и търсете предмети с определена форма – кръгла, овална, квадратна, правоъгълна и др. Назовайте това, което откривате – кръгъл часовник, квадратен капак, овален хляб, правоъгълен прозорец и др.

          9. „А ти?“

Родителят казва: „Аз обичам шоколад, а ти?“, детето отговаря.  Родителят продължава да задава въпроси. Ако детето говори достатъчно добре, можете да му предложите то да задава въпроса, а родителят да отговаря.

        10. „Непослушните зайци“

Родителят разказва за зайци, които са непослушни и са решили да рисуват по стените, да нарежат страниците на книгите, да хвърлят боклука си на земята и др. Детето трябва да обясни защо не е добре така да се постъпва. Ако му е трудно, родителят може да му задава уточняващи въпроси.

        11. „Кой обича?“

Родителят казва: „Котката не обича дъжд, тя мръзне и мяука. А кой обича дъжда?“ (предполагаемите отговори са дърветата, цветята). Детето отговаря и ако се затрудни, му помогнете чрез  задаване на допълнителни въпроси. Родителят задава още подобни въпроси: „Кой обича нощта?“, „Кой обича студа?“ и др.

       12. „Моля!“

Родителят се обръща с различни молби към детето – „Донеси ми вода, моля!“, „Затвори вратата, моля!“, а то трябва да ги изпълни само, ако възрастният не е забравил да каже вълшебната думичка „Моля!“. След това ролите могат да се разменят, детето да употребява вълшебната дума и да отправя молби към родителя.

 

  1. „Кое след кое следва?“

Родителят предлага на детето да си спомни поредността на действията в ситуация, в която то е участвало или е наблюдавало. Примерни задачи: „Как се готвим за сън?“, „Как се прави торта?“, „Как перем мръсните дрехи?“ и др. Родителят следи да не се нарушава хронологията на събитията и да не се пропускат основни етапи.

        14. „Да си спомним кое след кое е в приказката“

Аналогично на предишната игра, детето с помощта на възрастния възстановява последователността на събитията в добре позната за него приказка.

        15. „Да сложим етикети“

Родителят изрежда; „В тази щайга има ябълка, круша, праскова, кайсия. Какъв етикет да й сложим?“.  Детето трябва да каже названието на категорията – плодове.

Очаквайте следващите 15 развиващи игри за деца.

Автор: магистър логопед София Вълнеева

Вашият коментар

Вашият e-mail няма да бъде публикуван или споделян.

Позволени HTML тагове: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>