Езиково-говорно развитие при деца от 1 до 2 години

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b5

Какво изразява детето на възраст между 1 и 2 години?

● То започва да използва думи.
● Първите му думи се появявят около 12 месец.
● На 18 м. детето знае между 20 – 40 думи.
● На 24 месеца детето може да има в речника си около 100 думи.
● Може да покаже няколко части от тялото си.
● Използва названия на предмети, действия и имена на хора.

Как се изразява детето на възраст между 1 и 2 години?

● Между  12 и 14 месец  то използва гримаси и сочи.
● Между 12 и 18 месец комуникира с изолирани думи.
● Изразява се с прости изречения от две думи между 18 и 24 месеца.
● Продуцира звуковете – „п, б, м, т, д“  в съчетание с гласни.
● Казва ясно „не“.
● Назовава нарисуван предмет на картинка.
● Използва негативни фрази от две думи, например: „Не иска.“
● Задава въпрос  „Къде?“.
●  Говори за себе си, назовавайки се с името си.

Защо комуникира детето на възраст между 1 и 2 години?

● За да изрази своите нужди, за да поиска нещо.
● За да назове нещо.
● За да имитира звука или думата, изговорени от възрастния.
● За да простестира.

Какво разбира детето на възраст между 1 и 2 години?

● То разбира прости инструкции и прости въпроси.
● На 2 г. разбира между 200 и 500 думи.
● Към 18 месечна възраст разбира  въпросите „Къде?“, „Кой?“ или „Какво?“ в даден контекст.
● Обръща внимание на смисъла на думите, не само на звуковете.
● Разбира кратки фрази.
● Разбира, когато му се каже „не“.
● Слуша, когато родителят му показва и чете книжки с картинки.

Как да стимулираме езиково-говорното развитие при децата от 1 до 2 години?

● Четете на детето книжки с простички истории, онагледени с цветни картинки.
● Подавайте му добър речев модел, като изговаряте думите правилно. Избягвайте бебешкото говорене.
● Често му повтаряйте думите, които са нови за него, без да настоявате да ги повтаря.
● Давайте му прости инструкции от типа: „Дай ръка!“, „Хвърли топката!“ и т.н. Помогнете му с жестове, ако изпитва трудности да ви разбере.
● Описвайте на глас това, което правите.
● Поощрявайте го, когато прави опити да комуникира.
● Питайтегокаквоправи, каквовижда.
● Играйте с детето на игри от типа лото, мемори, откриване на еднакви и различни картинки.
● Всички игри, свързани с животни, са интересни за децата на тази възраст. Назовавайте животните и имитирайте звуците, които те издават – „Това е крава. Кравата прави мууу.“, „Това е куче. Кучето прави бау-бау.“ и т.н.

Кога да се притеснявате за езиково-говорното развитие на детето между  1 и 2 години?

● Ако детето се изразява предимно с жестове.
● Ако не използва кратки изречения към 2 г.
● Ако изговаря не повече от 5 думи.
● Ако не разбира прости инструкции.
● Ако не използва играчките си попредназначение и не измисля с тях игри.
● Ако не реагира на ежедневни инструкции от типа: „Ела да ти измия ръцете.“, „Ела да ядеш.“ и т.н.
● Ако не имитира, ако продуцира малко звукове, ако няма нито едно звукоподражание от типа: „мууу“, „мяу“, „бау-бау“ и т.н.
● Ако не отправя молби, насочени към конкретен човек – „Мамо, дай!“.

Статията написа автор: магистър логопед София Вълнеева

http://www.logopedia-bg.com

Вашият коментар

Вашият e-mail няма да бъде публикуван или споделян.

Позволени HTML тагове: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>