Да подготвим детето за детската градина.

kinderdarten

 

Тръгването на детска градина е важен етап в детското развитие. Тя е различна от яслата и е определена от възрастните като място за обучение и социализация, а не за отглеждане на деца.

Родителите са я посещавали отдавна, понякога спомените им са позитивни, понякога – не. Предчувствайки значението на постъпването в детска градина, те се опитват да подкрепят своето дете  по най- добрия начин. Но понякога самите те се страхуват. Важността и пълноценното развитие на детето в детската градина не бива да бъде пренебрегвано, тъй като отчасти от този етап зависи качеството на връзките на детето с връстниците му и с обществото, които ще продължават да се изграждат.

Предварително запознаване с градината.

Едно дете на тази възраст изпитва необходимост, когато опознава нещата от света да вижда, докосва, вкусва.  Трябва му време да преработи информацията за новото, място, което ще посещава от есента. Всичко онова което детето ще преживее в детската градина е необходимо преди това да му бъде обяснено с думи, за да е добра подготовката му за това ново преживяване. Децата усещат значението на детската градина за своите родители. Понякога те усещат и това, че тя е по- важна от срещата им с детегледачката или дори ходенето на ясла.  На тази възраст децата са с много различно ниво на изразяване. Някои говорят доста добре, на други е възможно нищо да не им се разбира, а трети нищо да не казват. Въпреки това всички деца са много чувствителни към смисъла особено ако думите са съобразени с разбирането им. Това предполага да не се опитваме на всяка цена „да го накараме да разбере”, а да го информираме ясно, без прекалено опростяване и без да говорим по бебешки.

Детската градина може да бъде представена описателно. Родителите могат да я покажат, да обяснят как работи, ако са проучили точното протичане на деня, да разкажат накратко: „Там ще рисуваш, ще учиш песнички, ще играеш с деца на твоята възраст…”. Важно е, обаче да обяснят какъв е смисълът за тях, детето да тръгне на детска градина. За всеки родител той е различен. За един е преминаване към обучение, за друг е място за социализиране и край на разходите за гледачки, за трети е въвеждане на правила… Когато родителите обяснят смисъла, който придават на посещаването на детска градина (той не е универсален), тогава по-лесно се преминава през етапа на подготовката за нея.

По- добре е детската градина да не бъде идеализирана прекалено, за да не бъде разочаровано детето.

Тъй като не знаем предварително как ще мине първия ден в детската градина е добре да не казваме на детето, че ще бъде прекрасен. Да се обяснява на детето, че учителката му ще бъде идеална  е рисково, защото детето може да се почувства излъгано, ако тя например е прекалено строга. Всеки родител мечтае най- доброто за детето си, но това не винаги отговаря на действителността. Детската градина е нещо реално и съответно има предимства и недостатъци. Да се говори само за едното или само за другото не отговаря на реалността.

Смисълът, който родителите придават на постъпването в детска градина, е част от техните собствени отношения с нея. За някои е било място даващо възможност за пълноценно развитие, за други – изпитание. Ако родителят знае, че тръгването на детска градина у него буди болезнен спомен е по- добре да каже това на детето си, защото то неизменно ще го усети. Може да обясни, че му е било трудно, защото това е била първата раздяла с майка му. Независимо, че в наши дни децата са много по- социализирани още преди да тръгнат на градина, те наследяват ситуации, преживени много поколения назад, които често се предават, без да са намерени думи, позволяващи осмислянето им.

Някои майки едновременно са горди да видят детето си като голямо, но и огорчени, защото преживяват този етап като скъсване, а детето усеща това. Други родители се чувстват необходими на детето си във всички случаи и не са в състояние да прехвърлят своята отговорност на детската градина. Те живеят с усещането, че са единствените способни да го утешават и защитават. Тогава детето се чувства несигурно, защото детската градина е представена като опасно място и не му е призната способността да се справя само.

Нека не забравяме, че раздялата е част от развитието на всяко дете, така че е добре да го подкрепим по най- добрия възможен начин.

 Използвана е книгата „Малкото училище – голямото начало”

Автор: Мириам Сежер

Вашият коментар

Вашият e-mail няма да бъде публикуван или споделян.

Позволени HTML тагове: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>